Op zoek naar digid audit?

digid audit
DigiD Audit.
Stuur ons een bericht. De kwetsbaarheid van ICT systemen binnen de overheid staat enorm in de schijnwerpers. De Minister van BZK heeft in een schrijven aan de Tweede Kamer februari 2012 aangegeven dat de gemeenten de verplichting hebben tot het doorlopen van een beveiligingsassessment van systemen gekoppeld aan DigiD DigiD audit. De exacte scope van de toetsing is de internet-facing webpaginas systeemkoppelingen en infrastructuur die met DigiD gekoppeld zijn en betrekking hebben op het proces.
Veel gemeenten in 2014 onbereikbaar via DigiD Computable.nl.
We hebben het nu over de DigiD audit voor de website. Als inwoner heb ik erg veel moeite met de kosten-baten zijn die erg scheef groeien voor een kleine gemeente. Voor de DigiD audit om volgend jaar DigiD te hebben kost dat / 15.000 Dat is per formulier nu minimaal 50 extra kosten. Volgens mij is dan de keuze simpel stoppen met DigiD en eHerkenning. Want een audit klinkt leuk maar je krijgt geen zekerheid en we blijven zelf verantwoordelijk. Logius wil de zekerheid van een onafhankelijke deskundige over de betrouwbaarheid van websites. Maar zegt ook is de website veilig als de uitslag van de audit positief is?
Beveiligingsassessments DigiD Ondersteuning Logius.
Het eerste deel bevat de daadwerkelijke richtlijnen het tweede deel de toelichting met aanbevelingen daarop. In het kader van DigiD zijn de richtlijnen die de meeste impact hebben op de veiligheid van DigiD en de met DigiD ontsloten gegevens gekwalificeerd als de norm en onderdeel van de toetsing. Logius adviseert echter de hele set van richtlijnen van NCSC te adopteren. Nadat organisaties hebben vastgesteld dat de noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om aan de norm te voldoen moeten zijn een toetsing IT-audit laten doen door een Register EDP-auditor. Deze auditors beschikken over de benodigde kennis en ervaring voor dergelijke onderzoeken. Organisaties met een Register EDP-auditor in dienst kunnen een zogeheten self-assessment uitvoeren.
John Vloemans Telengy.
Velen hebben reeds de goedkeuring van de auditor ontvangen voor de openstaande punten van de DigiD-audit. e-ID of e-Inie thats the question. Er komt een e-ID kaart. Eindelijk gaat de overheid het niet-veilige DigiD aanpakken. DigiD is bedacht in 1998 en ingevoerd in 2003 maar er is vanaf het begin al een discussie over de beveiliging van DigiD. Men twijfelde of het gebruik van een login en wachtwoord wel veilig genoeg was zeker voor het doel waarvoor men. The BIG picture in Boxtel. Een betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor het goed functioneren van de gemeentelijke processen. Informatiebeveiliging is het proces dat deze betrouwbare informatievoorziening borgt. Het opnemen van informatiebeveiliging als normaal kwaliteitscriterium voor een gezonde bedrijfsvoering is tegenwoordig niet langer een keuze het is bittere noodzaak geworden.
Preciezere richtlijnen voor DigiD-assessments bij gemeenten Binnenlands Bestuur.
Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD dat elke gemeente jaarlijks moet doorlopen wordt iets preciezer geregeld nadat gemeenten frustraties hebben geuit over de uitvoering ervan door de auditors. Sinds 2013 moet elke gemeente jaarlijks een DigiD-assessment laten uitvoeren door een erkende partij om de veiligheid van dit authenticatiemiddel voor elektronische dienstverlening te garanderen. Gemeenten ervaren de audit niet overdeeld positief ze wórden al zoveel beoordeeld. De specifieke frustraties komen dan ook voort uit dat gevoel.
DigiD assessment.
De ICT-security specialisten van Brand Compliance zijn Register EDP IT-auditors REs en informatiebeveiligingsspecialisten. De jarenlange expertise op het gebied van audits en de deskundigheid van onze ICT-security specialisten staan garant voor een professionele audit. Ten behoeve van de ICT beveiligingsassessments DigiD heeft Brand Compliance de handen ineengeslagen met de pentesters die betrokken waren bij het testen van het landelijke DigiD platform. Dit samenwerkingsverband zorgt voor een naadloos samenwerkend team dat het totaalpakket aan diensten kan aanbieden. Bij Brand Compliance stelt u zelf het door u gewenste dienstenpakket samen.
SIMgroep levert 150 gemeenten TPM voor DigiD-audit Infosecurity Magazine.
Doordat SIMgroep de audit heeft doorstaan voldoen ook alle klanten van het bedrijf aan de eisen van Logius voor DigiD. Het behalen van de audit stelt SIMgroep in staat de Third Party Mededeling TPM te verstrekken aan haar klanten. Hiermee kunnen de klanten aantonen dat hun oplossing voldoet aan de normen voor DigiD. Gemeenten moeten zelf wel nog aantonen dat zij voldoen aan enkele normen die betrekking hebben op hun eigen organisatie. Meer weten over dit onderwerp. 11 maart 2015 ING voegt ondersteuning voor Touch ID toe aan iOS-app. 1 juni 2015 Beveiligingsbeleid ontbreekt bij veel mbo-instellingen. 12 november 2014 Snapchat gaat gebruik van third party apps ontmoedigen.
Digid assessment.
Vest helpt gemeenten in midden Nederland met ICT-beveiligingsassessment DigiD. Datalek-check De Alert Online week actie Datalek-check. Vest voert tijdens De Alert Online week 26 oktober t/m 6 november de actie Datalek-check. Per 1 Januari 2016 gaat de meldplicht datalekken van kracht én tot 1 Juli 2016 hebben organisaties de tijd om aan deze meldplicht te voldoen. vrijdag 23 oktober 2015. Verontrustende beveiliging webshops Over het recente onderzoek van de Consumentenbond naar de beveiliging van de grootste Nederlandse webshops. donderdag 28 mei 2015. Vest biedt een DigiD. aan om op hoofdlijnen. uw omgeving te toetsen aan.
Bij 1 op de 5 DigiD-sites rammelt de beveiliging Automatisering Gids.
Bij 1 op de 5 DigiD-sites rammelt de beveiliging. 6 februari 2014 1000 Rolf Zaal NIEUWS. Waarschijnlijk voldoet omstreeks 20 procent van de organisaties die voor het inloggen op hun site gebruik maken van DigiD niet aan de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gestelde eisen ten aanzien van digitale beveiliging. Om welke sites het gaat wil DigiD-beheerder Logius echter niet bekend maken. De door Binnenlandse Zaken opgestelde set van beveiligingseisen is bedoeld om burgers de zekerheid te bieden dat op de betreffende sites niet alleen de authenticatie via DigiD maar ook de algehele beveiliging goed is geregeld. Logius werd als intern IT-bedrijf van de Rijksoverheid door Binnenlandse Zaken belast met de registratie van de auditverklaringen waarmee de betreffende organisaties aantonen dat ze aan de eisen voldoen.

Contacteer ons